Evropský kongres mládeže 2017

Chceme Vás pozvat na letní Evropský kongres mládeže CASD s názvem:
„The Journey“

KDY
večer 25. 7. – ráno 7. 8. 2017

KDE
Valencie/Španělsko

CENA
10 000 Kč / ubytování, strava a cesta

VÍC INFO A STRÁNKY KONGRESU
www.poslitodal.cz
www.aycongress.org
facebook.com/ayceurope

CESTA A PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM (může se ještě pár věcí změnit):

  • Odjezd autobusem z Brna v úterý večer 25. 7. v 18 hodin.
  • 26. 7. Prohlídka jihofrancouzského přímořského města.
  • 27. 7. Příjezd do Valencie.
  • 27. 7. – 1. 8. společný čas mládežníků ČSU a návštěva zajímavých míst v okolí Valencie (moře, místo mnoha zajímavých kulturních a historických památek Španělska, město Valencie, Alicante, oblíbené turistické atrakce, v sobotu návštěva místního sboru, setkání a seznámení se s mládežníky)
  • 1. – 5. 8. Evropský kongres mládeže „The Journey“
  • 5. 8. ve 23 hodin odjezd domů. Předpokládaný návrat do Brna 7. 8. v 6 hodin.

PŘIHLÁŠENÍ
Přihlašování se spustí 1. 2. 2017 v 22:00.
Kongres je od 16 – 30 let. Po osobní konzultaci tolerance nahoru. Deadline přihlašování je 31. 5. 2017, nebo do naplnění kapacity jednotlivých sdružení (tj. celkem jeden autobus). Přihlásit se můžete tak, že vyplníte následující dotazník. Přihlašováni bude považováno za nezávazné, dokud nezaplatíte zálohu 2 000 Kč. Pak budete oficiálně přihlášeni. O způsobu placení budete individuálně kontaktováni e-mailem.
Předpokládaný počet všech účastníků na kongresu je asi 3 000.

KONTAKTY
Lenka Havelková, 732 167 656, mss@casd.cz
Daniel Kašlík, 777 57 10 12, dkaslik@centrum.cz