Přihlašování na PTD Leaders

Milí vedoucí, zástupci a pracovníci s mládeží. Pozývám Vás na akci „Leaders – mládež je srdcem sboru“, kde bychom Vás s naším týmem chtěli inspirovat a podpořit, abyste byli požehnanými duchovními vedoucími. Přejeme si, aby Vaši mládežníci vnímali, že je máte rádi a dobře jim sloužíte. Přihlášení začíná dnem studentstva 17. 11. a věřím, že naše spolupráce v roce 2017 bude inspirací a pomocí pro každého. Bůh Vás posiluj a žehnej Vám! Za tým přeje Daniel Kašlík